Πρόσκληση- Επιλογή- Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού Γεννηθέντων Έτους 2003

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την Πρόσκληση- Επιλογή- Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Πρόγραμμα Κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Γεννηθέντων Έτος 2003). Δείτε το σχετικό έγγραφο   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Περισσότερα