Νέος Νόμος για την Επαγγελματική Κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ.

Από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης,Τμήμα Γ’ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματής Κατάρτισης, Ανακοινώνεται ο  ν. 4763/2020 (Α’ 254) « Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του…

Περισσότερα

Παράταση αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας των ΙΕΚ έως 01.02.2021

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992 Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» Παρατείνεται η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας…

Περισσότερα

Παράταση αναστολής διά ζώσης λειτουργίας των ΙΕΚ έως και 25-01-2021

Σύμφωνα με την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» Παρατείνεται η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας…

Περισσότερα

Παράταση αναστολής διά ζώσης λειτουργίας των ΙΕΚ μέχρι και 18 Ιανουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση:   Δ1α/ΓΠ.οικ.1293/8.1.2021, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία των…

Περισσότερα

Αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας μέχρι και 11-1-2021

Σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00″ Παρατείνεται η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας και η…

Περισσότερα