Επαναλειτουργία Εκπαίδευσης των ΙΕΚ

Βάσει της ΥΑ με αρ. Κ1/54905, ΦΕΚ 1838/τ.Β΄/13-5-2020 (έγγραφο 1), της ΚΥΑ με αρ. K1/55547, ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/13-05-2020 (έγγραφο 2) και της Εγκυκλίου με αρ. Κ1/55594/13-05-2020 (έγγραφο 3) της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 επανεκκινεί η εκπαιδευτική λειτουργία των ΙΕΚ. Οι εκπαιδευτές, καταρτιζόμενοι και πρακτικά ασκούμενοι μας έχουν λάβει e-mail με…

Περισσότερα