Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/10.04.2021 ΚΥΑ με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»

Παρατείνεται η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς (συμπεριλαμβανόμενων των πρακτικών ασκήσεων) και η αντικατάστασή της με εξ αποστάσεως κατάρτιση, με ισχύ μέχρι και τη Δευτέρα 19.4.2021 και ώρα 6:00 πμ.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ εδώ ΦΕΚ 10.4.2021