Το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση διαδικτυακής επιμόρφωσης για τα Soft Skills, συνεχίζει τις προσπάθειες με τη διοργάνωση νέων επιμορφωτικών συναντήσεων για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν όλους, ανεξάρτητα ειδικότητας!!

 

Η σημασία των χρωμάτων στο Marketing.

Μ. Δευτέρα 26/4/2021, ώρες 18:00-19:30. Εισηγητής: Μ. Μάρκου

Δείτε την ενημερωτική αφίσα με το σύνδεσμο για τη συνάντηση εδώ  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ MARKETING

 

Επικοινωνία (1η συνάντηση).

Τρίτη 11/5/2021, ώρες 16:00-17:30. Εισηγήτρια Χ. Καλαβρή.

Δείτε την ενημερωτική αφίσα με το σύνδεσμο για τη συνάντηση εδώ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Επικοινωνία (2η συνάντηση).

Θα ενημερωθείτε προσεχώς!

 

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές και το διοικητικό προσωπικό του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς. Για τους καταρτιζόμενους που έχουν μάθημα την ίδια ώρα, με την έγκριση των εκπαιδευτών τους, οι απουσίες τους θα δικαιολογηθούν.

Θυμηθείτε να κρατήσετε print screen από τη συμμετοχή σας στις συναντήσεις, θα χρειαστεί να μας το στείλετε ως αποδεικτικό της παρουσίας σας για να λάβετε τη βεβαίωσή σας και να δικαιολογηθούν οι απουσίες σας.

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQDtBqVXtFoEd3cJ4-Kfo3HW2TJdaAS5e_bDV0fiROW1aj0Q/viewform?usp=sf_link