Σύμφωνα με την απόφαση  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»,
Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, έως και 07.01.2021, λόγω της COVID-19.
Βάσει της παραπάνω απόφασης, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως κατάρτιση, έως και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν ξανά την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα κατάρτισης.

Εαν μέχρι τότε υπάρξει διαφοροποίηση στη μέθοδο κατάρτισης, θα ανακοινωθεί άμεσα η ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς.

Κατεβάστε από εδώ το  ΦΕΚ υπ.αρ. 5486/τ.Β’/12-12-2020