Προς τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς

Από τη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς ανακοινώνεται η παράταση υποβολής εργασιών Προόδου εξαμήνου 2020Β μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 στην e-Τάξη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν (οδηγίες εκπαιδευτών ανά μάθημα). Αντίστοιχα παρατείνεται κατά πέντε ημέρες και το διάστημα υποβολής βαθμολογίας Προόδου εξαμήνου 2020Β από τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Κηφισιάς.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω της αδυναμίας πρόσβασης καταρτιζομένων και εκπαιδευτών στην e-Τάξη που έχει διαπιστωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Μετά από επανειλημμένους ελέγχους, το τεχνικό πρόβλημα έχει εντοπισθεί ότι οφείλεται στις υποδομές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, δεν οφείλεται σε τοπική βλάβη που να μπορεί να επιλυθεί από το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς. Επίσης, δεν οφείλεται σε ατομικούς χρήστες, όλοι οι μέχρι σήμερα κωδικοί εισόδου στην eΤάξη λειτουργούν κανονικά.

Η Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου για τον έλεγχο και την επίλυση του ζητήματος.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και θα σας κρατούμε ενήμερους για την εξέλιξη του ζητήματος.