Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5255/Α/28-11-2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020», καθώς και τα ισχύοντα στο αριθμ. πρωτ.  Κ1/152450/9-11-2020 έγγραφό της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης:

Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα, η εξ αποστάσεως κατάρτιση και η αναστολή πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, έως και τη Δευτέρα 7-12-2020.

Διαβάστε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα:

ΦΕΚ 5255_τ.Β΄_28-11-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΟΜΩΝ ΓΓΕΕΚΔΒΜ