Ενημερώνουμε τους υποψηφίους Επιτυχόντες Β΄ Φάσης και Επιλαχόντες ότι από σήμερα Τρίτη 29-9-2020 μέχρι και την Παρασκευή 02-10-2020 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές σε κενές θέσεις των Ειδικοτήτων του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς.

Θα προηγηθούν οι εγγραφές των επιτυχόντων Β΄ φάσης. Ανάλογα με τις κενές θέσεις που θα απομείνουν, θα πραγματοποιηθούν στη συνέχεια οι εγγραφές των επιλαχόντων, με βάση τη σειρά κατάταξής τους (ανάλογα με τα μόριά τους). Ειδικά οι επιλαχόντες, θα ενημερωθούν με e-mail για την αποδοχή της εγγραφής τους.

Παρακαλούμε ελέγξτε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, σας έχουμε στείλει προσωπικό μήνυμα με την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας. Προτιμήστε την ηλεκτρονική εγγραφή, φροντίζοντας να μας στείλετε πλήρη δικαιολογητικά. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Καλή επιτυχία!