ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΦΑΣΗ Α΄)

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να κάνουν την εγγραφή τους απαραιτήτως μέχρι την Δευτέρα 25-09-2023. Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους: 1. Με μετάβαση στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή 2. Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ…

Περισσότερα