ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους για την ενημέρωση σας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ 2022 ΦΕΚ 9/19-01-2024 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΕ Δ.Σ.Α.Ε.Κ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης…» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν.3879/2010) ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν. 4186/2013) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ…

Περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Σ.Α.Ε.Κ.

Κλάδοι – Ειδικότητες Εκπαιδευτικών Νέες διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια (ΕΦΚΑ). Αμοιβές Εκπαιδευτών Άσκηση Ιδιωτικού Έργου Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ν. 3528/2007 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Σ.Α.Ε.Κ. Φ.Ε.Κ. 1904/28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Περισσότερα

Καταρτιζόμενοι

Όριο απουσιών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (μπορείτε να αναζητήσετε βιβλία αντίστοιχων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ- ΤΕΕ) Υπουργείο Παιδείας – Ψηφιακό Σχολείο Διαδραστικά σχολικά βιβλία Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Περισσότερα

Πρακτική Άσκηση

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ     ΓΕΝΙΚΑ Βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ (Απόφαση 5954/23-6-2014, αρθ.1,3,9) για να θεωρηθείτε απόφοιτοι στην ειδικότητά σας και να σας απονεμηθεί η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει και την πρακτική σας άσκηση ή να έχετε απαλλαγεί από αυτήν. Αν έχετε 40…

Περισσότερα