Ξεκινούν οι αιτήσεις των υποψήφιών εκπαιδευτών/τριών στο ΔΙΕΚ Κηφισιάς. 

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στο ΔΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 10.00 – 14.00 

Οι αιτήσεις θα γίνουν αρχικά στην πλατφόρμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τις 06 έως τις 19 Αυγούστου στις 15.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mis.inedivim.gr/

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι/ιες θα προσκομίσουν τα αναγραφόμενα δικαιολογητικά εώς τις 27/08/2019, στο Δ.ΙΕΚ στο οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν το φάκελο.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες να ταξινομήσουν τα έγγραφα κατά τον εξής τρόπο:

  • Σύμφωνα με τη σειρά μοριοδότησης των εγγράφων στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
  • Στο κάθε έγγραφο να αναγράφεται ο αριθμός της κατηγορίας μοριοδότησης (π.χ. 1.1.α3, 1.2.α, 4.3 κ.τ.λ.) ώστε κατά την επαλήθευση να είναι σαφές σε ποια κατηγορία αιτείται ο εκπαιδευτής/τρια να μοριοδοτηθεί το έγγραφο. 
  • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην κατηγορία 1.2. ώστε να κατατίθενται έγγραφα τα οποία μοριοδοτούνται κατά κατηγορία. 
  • Στο τέλος των δικαιολογητικών κάθε φακέλου (στην τελευταία σελίδα) να αναγράφεται ο αριθμός των σελίδων που κατατίθενται, καθώς και ο αριθμός των εγγράφων. 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες να προσκομίσουν τον φάκελο σύμφωνα με τις ακόλουθες ημερομηνίες ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η αναμονή. 

19/ 08/2019 Δευτέρα:Οι εκπαιδευτές/τριες των οποίων το  επώνυμο αρχίζει από Α εώς και Β

20/ 08/2019 Τρίτη: Οι εκπαιδευτές/τριες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Γ εώς και Θ

21/ 08/2019 Τετάρτη:Οι εκπαιδευτές/τριες των οποίων το  επώνυμο αρχίζει από Ι εώς και  Κ

22/ 08/2019 Πέμπτη:Οι εκπαιδευτές/τριες των οποίων το  επώνυμο αρχίζει από Λ εώς και Ο

23/ 08/2019 Παρασκευή:Οι εκπαιδευτές/τριες των οποίων το  επώνυμο αρχίζει από Π εώς και Σ

26/ 08/2019 Δευτέρα: Οι εκπαιδευτές/τριες των οποίων το  επώνυμο αρχίζει από T εώς και Ω

27/ 08/2019 Τρίτη: Οι εκπαιδευτές/τριες  που έχουν αποστείλει τον φάκελο με εξουσιοδότηση, προσθήκες, εκκρεμότητες.

Για το Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς οι ώρες κατάθεσης των φακέλων είναι 10.00 εώς 14.00.