Όσοι καταρτιζόμενοι οφείλουν να επαναπαρακολουθήσουν μαθήματα στις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Κηφισιάς κατά το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2023 Β΄, πρέπει να υποβάλουν MEXΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 την επισυναπτόμενη αίτηση στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ, είτε δια ζώσης με την επίδειξη του ΔΑΤ είτε ηλεκτρονικά με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση σε σχέση με τον αριθμό των καταρτιζομένων κάθε τμήματος. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ