Δείτε το τελικό Πρόγραμμα Εξαμήνου 2022Α με τις αναθέσεις των μαθημάτων, στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

2022A-Τελικό Πρόγραμμα

Περιηγηθείτε στις καρτέλες του αρχείου για να δείτε το πρόγραμμα του τμήματός σας.