Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς της 26-01-2022:

«Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη κλειστά θα παραμείνουν και αύριο 27 Ιανουαρίου τα σχολεία …. κατόπιν σχετικών συστάσεων και εισηγήσεων των οικείων Δήμων …»

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 26-01-2022:

«Αύριο Πέμπτη, 27.1.2022 και Παρασκευή, 28.1.2022, σε όλες τις περιοχές της χώρας στις οποίες αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την αποκατάσταση της εύρυθμης κυκλοφορίας και της λειτουργίας των σχολείων»

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, για την Πέμπτη 27-01-2022, τροποποιεί τη λειτουργία του ως εξής:

Εκπαιδευτική λειτουργία: Τηλε-κατάρτιση σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων. 

Διοικητική λειτουργία: Η επικοινωνία των πολιτών με το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του e-mail 

grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr