Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε σήμερα από το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης και, όπως ορίζεται στην  ΚΥΑ υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 και τίτλο » Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00″ (άρθρο 1, Α/Α 7),

Επανεκκινούν οι λειτουργίες των διά ζώσης εργαστηριακών μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων, υπό προϋποθέσεις. Δείτε τη σχετική αναφορά εδώ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΕΚ 1944 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΕΚ

Δείτε όλο το ΦΕΚ 1944 εδώ   ΦΕΚ 1944_13.5.2021_ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ