Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς ότι η τηλε-κατάρτιση σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, καθώς και η αναστολή των πρακτικών ασκήσεων συνεχίζεται μέχρι και την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, όπως αναφέρεται σχετικά στο ΦΕΚ που ακολουθεί.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ  ΦΕΚ_08.05.2021