Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651, με τίτλο » Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00″

Παρατείνεται η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας και η αντικατάσταση αυτής με τηλεκατάρτιση, έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 π.μ. Η πρακτική άσκηση παραμένει επίσης σε αναστολή.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ εδώ  ΦΕΚ_03.04.2021