Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση κάρτας μειωμένης μετακίνησης των σπουδαστών Δ.ΙΕΚ, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ΟΑΣΑ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Ακολούθως ενημερώνονται τα Δ.ΙΕΚ και ακολουθούν τις οδηγίες που θα τους σταλούν, για να παραδώσουν τις κάρτες στους δικαιούχους σπουδαστές. Οι δικαιούχοι, σύμφωνα  με τα περσινά κριτήρια, ήταν ηλικίας έως 22 ετών. Για το φετινό έτος κατάρτισης 2020-21 δεν υπάρχει ακόμη σχετική ανακοίνωση. 

*********