Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας (Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.Ν.):

 «Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από δεύτερη επιλογή ή λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας, την οικονομική μεγέθυνση και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως των νέων».

Στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς διατηρούμε φιλικό κλίμα, βασισμένο στο σεβασμό της προσωπικότητας, στην αλληλοαποδοχή, στην ευελιξία στις μεθόδους και τα μέσα, καθώς και στην ομαδοσυνεργατικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην αποτελεσματική επικοινωνία και τον εποικοδομητικό διάλογο. Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας!

 

Περιηγηθείτε στο μενού «Εγγραφές 2022» ξεκινώντας από Εδώ και διαβάστε σχετικά με ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την εγγραφή σας. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και το σύστημα υποβολής ανοίγει περίπου λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων εξετάσεων.

Για νεότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές του έτους 2020-2021, παρακολουθείτε τα Νέα-Ανακοινώσεις του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς:

http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/νέα-ανακοινώσεις

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία & διευκρίνιση!

 

*********