Οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ Κηφισιάς  που ολοκλήρωσαν το Β εξάμηνο προκειμένου να συνεχίσουν την φοίτησή τους πρέπει να συμπληρώσουν και αποστείλουν  ηλεκτρονικά την ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 .

Προσοχή όλα τα πεδία να είναι σωστά συμπληρωμένα.