Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα του εαρινού Εξαμήνου 2022Α, για όλα τα τμήματα και τις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς.

2022A-Πρόγραμμα

Για να δείτε το πρόγραμμα συγκεκριμένης ειδικότητας και τμήματος, περιηγηθείτε στις καρτέλες.