Νεότερη Ενημέρωση (01-12-2021):

Προκειμένου για την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4715/τ. Β΄/12-10-2021)  και κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σας ενημερώνουμε ότι, για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021,  θα γίνονται δεκτές από τους φορείς οι  βεβαιώσεις φοίτησης. Για την ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων, είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα/Διαβατήριο.

*******

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να εκδώσουν κάρτα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021.

Δικαιούχοι της προσωποποιημένης κάρτας μειωμένου εισιτηρίου είναι οι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων  Ι.Ε.Κ. που ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών.

β) Δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Προκειμένου για τον Ο.Α.Σ.Α. η έκδοση των έξυπνων καρτών μειωμένης μετακίνησης, απαιτεί προσωποποίηση σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου δηλαδή ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να προσέλθει σε κάποιο από τα εκδοτήρια προσκομίζοντας Βεβαίωση Εγγραφής και την Αστυνομική του Ταυτότητα.

Τα εκδοτήρια όπου μπορεί να εκδοθεί προσωποποιημένη κάρτα βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Σημεία Έκδοσης Προσωποποιημένων Καρτών