Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα σχετικά έγγραφα:

  1. Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚ,ΔΒΜ & Ν., υπ.αριθ.  Κ5/53712/14-5-2021 και  Θέμα: «Επανέναρξη της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Ι.Ε.Κ. και υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. από 17 Μαΐου 2021».    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-14-5-2021 ΕΕΚ
  2.  ΚΥΑ υπ.Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30330/15-5-2021 και Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 29696/12.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19 για την επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια (Β΄1903)» ΦΕΚ 2017 15 5 2021