Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/24.04.2021 ΚΥΑ, με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»

Παρατείνεται η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας καθώς και η αναστολή λειτουργίας των διά ζώσης πρακτικών ασκήσεων, έως και τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 πμ.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ εδώ:  ΦΕΚ_24.04.2021