Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/27-03-2021 και τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»:

Παρατείνεται για το ΙΕΚ Κηφισιάς (Περιφέρεια Αττικής, επίπεδο πολύ αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου) η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας και η αντικατάσταση αυτής με τηλε-κατάρτιση, έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 π.μ.

Οι πρακτικές ασκήσεις παραμένουν επίσης σε αναστολή.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ ΦΕΚ_27.03.2021