Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.»

αναστέλλεται η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων στην περιοχή Αττικής, συμπεριλαμβανομένων και των ΙΕΚ, έως και την Τρίτη 16η Μαρτίου 2021.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ  ΦΕΚ_04.03.2021