Ενημέρωνουμε τους ενδιαφερόμενους καταρτιζόμενους ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής από μάθημα του εαρινού εξαμήνου 2021Α από τη Δευτέρα 8-3-2021 έως και την Τετάρτη 17-3-2021. Οι αιτήσεις που δεν κατατέθηκαν/ δεν θα κατατεθούν εντός του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος δεν έγιναν/ δεν θα γίνουν αποδεκτές. Δεν θα δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία.

Κατεβάστε την αίτηση απαλλαγή από εδώ     ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ  συμπληρώστε την και στείλτε την με e-mail, επισυνάπτοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται οι ακριβείς τίτλοι των μαθημάτων. Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η απαλλαγή θα πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έγγραφα. Τα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να σημειώνονται και στην αίτηση απαλλαγής.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail για την εξέλιξη της αίτησής τους. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να λάβουν απάντηση στο αίτημά τους, οι καταρτιζόμενοι που αιτήθηκαν απαλλαγής θα παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα αυτά.