Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 απόφαση με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»

αναστέλλεται η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων στην περιοχή Αττικής, συμπεριλαμβανομένων και των ΙΕΚ, έως και τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ ΦΕΚ 10.2.2021