Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

Παρατείνεται η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών ασκήσεων, έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ ΦΕΚ_29.01.2021