Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία εγγραφών Α΄ Εξαμήνου των επιτυχόντων έτους 2020-21 παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:00.

Η παράταση αφορά και τις εγγραφές των επιτυχόντων που προσέρχονται στο ΙΕΚ, και τις εγγραφές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Όσοι επιθυμείτε να προσέλθετε στο Δ.ΙΕΚ, παρακαλούμε να έχετε συμπληρωμένη από πριν και την αίτηση εγγραφής και το ερωτηματολόγιο. Μπορείτε να τα βρείτε στο σύνδεσμο Διαδικασία Εγγραφής Επιτυχόντων Α΄ Φάσης

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς!