Σε μια διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δημιουργήσαμε δύο νέες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου κοινού.

Από 21.03.2020 και εφεξής, για θέματα που αφορούν πρακτική άσκηση σπουδαστών, το e-mail επικοινωνίας είναι praktiki@iek-kifiss.att.sch.gr.

Για θέματα που αφορούν διαχειριστική υποστήριξη και επίλυση αποριών λειτουργίας της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης open e-class, το e-mail επικοινωνίας είναι support@iek-kifiss.att.sch.gr.