Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14243/28-02-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 666) αναστέλλονται προσωρινά όλες οι οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές  εκτός Ελλάδος από την  28.02.2020 και έως και την 13.03.2020, λόγω των εξαιρετικών δυσκολιών στην ιχνηλάτηση των επαφών με επιβεβαιωμένα κρούσματα στο εξωτερικό και για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Απαντήσεις σε υγειονομικά θέματα, οδηγίες πρόληψης, καθώς και λοιπή πληροφόρηση επί των ζητημάτων που άπτονται του νέου κορονοϊού Covid-19 παρέχονται απ’ ευθείας από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας  (Ε.Ο.Δ.Υ.) και επικαιροποιούνται διαρκώς.