ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση μετά τις 30/06/2023, -σύμφωνα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ- δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Περισσότερα