ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς, με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών. Οι ειδικότητες που προσφέρονται για εγγραφή στο Α΄εξάμηνο στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι: Ειδικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ…

Περισσότερα