Αποζημίωση καταρτιζομένων ΙΕΚ που πραγματοποιούν Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, η ΚΥΑ με Αριθμ. 17004/Κ5/800Β΄/23-02-2022 και τίτλο: «Αποζημίωση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο.» αφορά την περίπτωση αποζημίωσης συμμετεχόντων σε Πρόγραμμα Μαθητείας.

Περισσότερα