13-12-21: Σχετικά με τα Πιστοποιητικά Νόσησης & Πλήρους Κάλυψης από COVID-19

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 της ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/11-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5816) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021…

Περισσότερα