Έκδοση Προσωποποιημένης Κάρτας Μειωμένου Κομίστρου

Νεότερη Ενημέρωση (01-12-2021): Προκειμένου για την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4715/τ. Β΄/12-10-2021)  και κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σας ενημερώνουμε ότι, για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021,  θα γίνονται δεκτές από τους φορείς οι  βεβαιώσεις φοίτησης. Για την ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων, είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης, και η…

Περισσότερα