Διευκρινίσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.

Από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης ανακοινώθηκε στις 07-06-2021, σχετικά με τις πρακτικές ασκήσεις καταρτιζομένων ΙΕΚ: «… αναφορικά με την εκκίνηση της πρακτικής των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σας γνωρίζουμε ότι δυνάμει των άρθρων 27 παρ.1 και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014…

Περισσότερα