Παράταση αναστολής της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας έως τις 10 Μαΐου 2021

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683 ΚΥΑ με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» Παρατείνεται η αναστολή της διά…

Περισσότερα