Παράταση αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας έως και 16-3-2021

Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.» αναστέλλεται η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων στην…

Περισσότερα