Παράταση αναστολής διά ζώσης λειτουργίας των ΙΕΚ μέχρι και 18 Ιανουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση:   Δ1α/ΓΠ.οικ.1293/8.1.2021, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία των…

Περισσότερα