Αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας μέχρι και 11-1-2021

Σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00″ Παρατείνεται η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας και η…

Περισσότερα