Μετεγγραφές-Κατατάξεις-Αλλαγή Ειδικότητας 2022

Μετεγγραφές 1. Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει: α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης…

Περισσότερα

Έναρξη Τμημάτων κατά το Εαρινό Εξάμηνο

Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που για εγκεκριμένες ειδικότητες δεν δημιουργήθηκαν τμήματα κατά την αρχική πρόσκληση, προ του Χειμερινού Εξαμήνου, στο Εαρινό Εξάμηνο δύναται να πραγματοποιείται πρόσκληση επιλογής καταρτιζόμενων, μόνο για την συμπλήρωση των τμημάτων, στα οποία υπάρχουν προεγγραφές.

Περισσότερα

Γ΄Φάση Επιλογής

Μόλις ολοκληρωθεί η Β΄ Φάση επιλογής, και με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη πλήρωση των κενών θέσεων κατάρτισης που πιθανώς να έχουν προκύψει,  δίδεται η δυνατότητα εγγραφών νέων καταρτιζόμενων οι οποίοι ατύχησαν στην ηλεκτρονική υποβολή ή δεν πρόλαβαν να την πραγματοποιήσουν. Το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς ανακοινώνει τις ειδικότητες, στις οποίες τυχόν υπάρχουν κενά και προσκαλεί…

Περισσότερα

Β΄ Φάση Επιλογής

Με βάση την οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων και των κενών θέσεων που θα προκύψουν ανά ειδικότητα, ξεκινά η Β΄ Φάση επιλογής. Κατά τη φάση αυτή, καταθέτουν τα δικαιολογητικά έγγραφά τους οι επιλαχόντες και οι αιτούντες βελτίωση. Κατόπιν του διοικητικού ελέγχου, εγγράφονται. Δείτε την ανακοίνωση της Β΄ Φάσης επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.ΙΕΚ έτους 2022-2023   …

Περισσότερα

Α΄ Φάση Επιλογής

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, ανακοινώνονται οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση για τους επιτυχόντες-επιλαχόντες 2022    ΠΡΟΣΕΧΩΣ!   Εγγραφές 1. Οι επιτυχόντες καλούνται να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής τους προσκομίζοντας τα δηλωθέντα στην…

Περισσότερα

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:   α) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (λαμβάνεται από το ΙΕΚ). β) Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοτυπία, το πρωτότυπο επιστρέφεται). γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία, το πρωτότυπο επιστρέφεται). δ) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς (πρωτότυπο και φωτοτυπία, το πρωτότυπο…

Περισσότερα

Μοριοδότηση

  Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζόμενων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:   α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο Ι.Ε.Κ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος…

Περισσότερα

Κατάθεση Αιτήσεων

 Η ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλεται από τους υποψηφίους σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα στο σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr/ Στην αίτηση, ο υποψήφιος αναγράφει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης…

Περισσότερα

Διαδικασία Εγγραφών Α΄ Εξαμήνου

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς με δύο τρόπους: 1. Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων. Κατά το έτος κατάρτισης 2022-23 προσφέρονται 20 θέσεις σε κάθε μία από τις ειδικότητες Α΄ εξαμήνου του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ     Ειδικότητες…

Περισσότερα