Διεύθυνση: Πατρών 11-13, Ν. Κηφισιά, Τ.Κ 14565

Τηλ:210-6253118

Fax:210-8002714

e-mail: iekkifis@otenet.gr

 
line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Θέματα που αφορούν τους Καταρτιζόμενους του ΙΕΚ

 

 

Όριο απουσιών

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (μπορείτε να αναζητήσετε βιβλία αντίστοιχων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ- ΤΕΕ)

Υπουργείο Παιδείας - Ψηφιακό Σχολείο

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Γενική αίτηση

Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση επανεγγραφής

Αίτηση μετεγγραφής
 
.