Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα e-Τάξη Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.

Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 -

    Λόγω προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της eΤάξης την Πέμπτη 28.05.2020, η προθεσμία κατάθεσης εργασιών παρατείνεται κατά μία ημέρα. Νέα προθεσμία κατάθεσης για τις εργασίες αυτές ορίζεται η Παρασκευή 29.05.2020.