Διεύθυνση: Πατρών 11-13, Ν. Κηφισιά, Τ.Κ 14565

Τηλ:210-6253118

Fax:210-8002714

e-mail: iekkifis@otenet.gr

 
line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Νομοθεσία που αφορά τα Ι.Ε.Κ

 

 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στην ΓΓΔΒΜ (5954/2014)

Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις (ν.3879/2010)

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (ν. 4186/2013).

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΙΕΚ

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις (ν. 4283/2014)

Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 – Ι.Ε.Κ.

Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε σπουδαστες ΙΕΚ
 
.