Διεύθυνση: Πατρών 11-13, Ν. Κηφισιά, Τ.Κ 14565

Τηλ:210-6253118

Fax:210-8002714

e-mail: iekkifis@otenet.gr

 
line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ

 

 

Γενικές πληρφορίες για τις ειδικότητες που προσφέρουν τα ΙΕΚ

Ειδικότητες ΙΕΚ ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα

Ωρολόγια προγράμματα ειδικοτήτων

Οδηγοί σπουδών ειδικοτήτων

Επαγγελματικά περιγράμματα

 

 

 


.