Διεύθυνση: Γεωρ. Λύρα 140(Κτίριο Α), Κηφισιά 145 64

Τηλ:210-6253119

Fax:210-8002714

e-mail: iekkifis@otenet.gr

 
line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Νέα - Ανακοινώσεις

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από τη Δευτέρα 16-09-2019 έως και την Δευτέρα 23-09-2019 μέχρι τις 18:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Σημειώνεται ότι το ωράριο εγγραφών του ΔΙΕΚ Κηφισιάς είναι 14:00- 20:00.
Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε Επαναφορά συνθηματικού στο https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset 

 

Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

Αίτηση εγγραφής στο Δημόσιο Ι.ΕΚ Κηφισιάς, Ερωτηματολόγιο νέων καταρτιζομένων (παρακαλούμε να τα εκτυπώσετε και να τα προσκομίσετε συμπληρωμένα)
 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
 Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).
Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Οδηγίες διαδικασίας εγγραφής καταρτιζομένου

Εκπαιδευτικό συμβόλαιο και

Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων ΙΕΚ

 

02/09/2019 Αιτήσεις υποψηφίων καταρτιζομένων δημοσίων ΙΕΚ έτους κατάρτισης 2019-2020


H διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής/αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα ξεκινήσει την Δευτέρα 2/9/2019 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 9/9/2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Δελτίο Τύπου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις σχετικά με τις Εγγραφές

Βίντεο για τη Διαδικασία Καταχώρησης της Ηλεκτρονικής Αίτησης

Οι Ειδικοί απαντούν στις ερωτήσεις σας! Τηλεφωνήστε στη Γραμματεία μας στο 210-6253119 και 122 για οποιεσδήποτε απορίες δεν καλύπτονται από τους παραπάνω συνδέσμους. Για εξειδικευμένες ερωτήσεις σχετικά με προσφερόμενη ειδικότητα στη Εξάμηνο 2019Β, σας κατευθύνουμε προς έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές, οι οποίοι θα απαντήσουν προσωπικά τις απορίες σας.

 

Τα μεσημεριανά τμήματα λειτουργούν κατά τις ώρες 12.00 - 18.00, ενώ τα απογευματινά κατά τις ώρες 15.00 - 21.00

Ειδικότητες Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εξαμήνου 2019Β

 

19/08/2019: Κατάθεση Φακέλου Δικαιολογητικών Υποψήφιων Εκπαιδευτών 2019Β - 2020Α

Υποβολή φακέλων δικαιολογητικών από 19/08/2019 έως 27/08/2019 και κατά τις ώρες 10.00 – 14.00

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της Διοικητικής Επαλήθευσης παρακαλούνται οι Εκπαιδευτές που έχουν επιλέξει το Δ.Ι.Ε.Κ Κηφισιάς για κατάθεση του Φακέλου Δικαιολογητικών να έχουν ταξινομημένα τα δικαιολογητικά τους με την παρακάτω σειρά:
1. Εκτυπωμένη Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αστυνομική ταυτότητα
4. Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση Επαγγελματικής Ιδιότητας (Ιδιωτικός Τομέας, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημόσιος Τομέας)
5. Βεβαίωση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
6. Γνώση Νοηματικής ή/και Γνώση συστήματος γραφής και ανάγνωσης των τυφλών
7. Τίτλοι Σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
7. Επιμορφώσεις (διδακτικό αντικείμενο, επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων)
8. Διδακτική εμπειρία (ΙΕΚ, τυπική εκπαίδευση, άλλα προγράμματα μη τυπικής)
9. Εργασιακή εμπειρία
10. Ξένες Γλώσσες
11. Χειρισμός Η/Υ
12. Κοινωνικά κριτήρια (Ανεργία, Ειδικές Κατηγορίες)
13. Λοιπά δικαιολογητικά

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να φερουν αρίθμηση κάτω δεξιά.
Επίσης, το κάθε δικαιολογητικό το οποίο μοριοδοτείται να φέρει ένδειξη πάνω δεξιά του πεδίου όπου και αντιστοιχεί η μοριοδότηση του (π.χ. πτυχίο ΑΕΙ → 1.1.α., Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων  →1 1.2.γ κλπ).

Τέλος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που σημειώνονται στην σχετική προκήρυξη καθώς και τις σχετικές ερωτήσεις – απαντήσεις και να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Διορθώσεις εξετάζονται μόνο με συνυποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!

 

1/8/2019; Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2019 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2020 Α.

 

26/6/2019: ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019Α

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 

 

 


.

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ.ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά 12.00 εως 21.00.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: καθημερινά 16.00 εως 19.00.

 

 


 

Επίλεξε την ειδικότητα που θα ήθελες να παρακολουθήσεις στο ΔΙΕΚ Κηφισιάς

 


 

Planet IEK

Eφαρμογή αναζήτησης IEK & Eιδικοτήτων


 

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς ενδιαφέρεται να απασχολήσει καταρτιζόμενο ΙΕΚ για εκπόνηση της πρακτικής του άσκησης.

Τομείς:

Διοίκησης & Οικονομίας

Πληροφορικής

Μηχανολογίας

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών

Πληροφορίες: 2106253119

 

 

 

 

 

 


 

Αποτέλεσμα εικόνας για fb